Wiele zaległych nowinek wystawowych z ostatniego miesiąca 🙂

28 czerwca 2015 – krajowa wystawa w Koprovnicy (Chorwacja)
C.I.E, Ch. DRAGONS LIKE IT HOT Tamaam „Luna” – dosk.1, CAC.

Na zdjęciu z córką Lilly.

Gratulacje Marijana i Jadranko (hod. Aithusa)!


27 czerwca 2015 – wystawa międzynarodowa w Szczecinie

Mł.Zw.Klubu, MłCh.PL., Ch., U., Srb., MK., Lt. HERE I AM Tamaam „Rocky*” – Res.CACIB.

Gratulacje Natalia i Dominika (hod. Spotted with Charm)!


Wyniki wystaw Ch. GINGER TRUFFLE Tamaam „Maxa”:

27 czerwca 2015 – wystawa psów ras mysliwskich w Bac (Słowacja)
dosk.1, Víťaz triedy, Oblastný víťaz, Víťaz plemena (BOB).

5 czerwca 2015 – dosk.1, CAC, BOB.

6 czerwca 2015 – dosk.1, CAC, Res.CACIB.

Gratulacje Ivanko (hod. Srncia Dolina)!


6 czerwca 2015 – wystawa specjalistyczna w Finlandii;
sędzia: Mr. David Shields, UK

INAMORATA Tamaam – dosk.2 & CK

„Very stylish youngster of excllent breed type. Very typical in head with good eye & expression. Good reach of neck set in well placed shoudlers. Lovely body shape with good depth throughout. Strong firm loing. Soundest of mover with good reach & drive”.

Gratulacje Outi & Jaana!