8 marca 2015 na wystawie międzynarodwej w Drzonkowie 

„Czarna Inez” aka Beresford SIMPLE PLEASURE – dosk.1 & Zw. Młodzieży.

Inez ukończyła Młodzieżowy Championat Polski.


Tymczasem nasza 'młodsza młodzież’ rośnie 🙂