24 listopada przybyły na świat angielskie dzieci „Inez” i „Melvina”.
Jedna czarna dama oczekuje na odpowiedni dom.

Osoby poważnie zainteresowane, zapraszamy do kontaktu.