19 lutego 2016 – wystawa międzynarodowa w Budapeszcie

Zw. Polski’15, Zw. Klubu, Mł.Ch.PL, Mł.Zw.Klubu HERE I AM Tamaam „Rocky” uzyskał CAC i ostatni wniosek CACIB, uprawniający go do tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego C.I.E.

Gratulujemy Natalia i Dominika (hod. Spotted with Charm)!