Jako że wyniki badań „Nory” okazały się zgodne z naszymi przewidywaniami – doskonałe :), możemy nieśmiało planować wyjątkowe późnoletnie – wczesnojesienne piegowate dzieci.

Oboje rodzice posiadają doskonałe wyniki badań, udokumentowane odpowiednimi certyfikatami.

Osoby poważnie zainteresowane Tamaamkowym maluchem zapraszamy do kontaktu telefonicznego i odwiedzin w naszych skromnych progach.