…rosną, radując oczy i serca.
X – MAS DELIVERY Tamaam „Merlin”, X – MAS SURPRISE Tamaam „Regina” & X – MAS SPELL Tamaam „Belle” – poniżej w wieku 4,5 miesiąca.