…rosną, radując oczy i serca.
X – MAS DELIVERY Tamaam “Merlin”, X – MAS SURPRISE Tamaam “Regina” & X – MAS SPELL Tamaam “Belle” – poniżej w wieku 4,5 miesiąca.